Regionální rada

Regionální sdružení je článkem strany a je tvořeno oblastními sdruženími regionu.

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

PRAŽSKÉ GRÉMIUM:
Tomáš Portlík / předseda regionu Praha

 

 

REGIONÁLNÍ SNĚM PRAHA:

delegáti:
Martin Rybín
Mgr. Jan Recman
Mgr. Ladislav Šilha
Mgr. Jana Černochová / poslankyně
Ing. Alexandra Udženija / zastupitelka hl. m. Prahy ZHMP

náhradníci:
RNDr. Radim Perlín Ph.D
Jaroslav Martin
Ing. Jaroslav Petrásek, CSc
Michal Bočan
Lucie Pechová
Jan Kapička
Ondřej Machů
Martin Elis Kuchařkontrolní a RK ODS Praha :
Adam Růžička

rozhodčí komise:
Mgr. Jakub Drábek