Volby do Senátu 2012

  • termíny konání voleb I. kolo 12. a 13. 10. 2012, II. kolo 19. a 20. 10. 2012
  • Volební obvod č. 26 pro senátní volby tvoří dvě velké městské části, podstatná část Prahy 2, celá Praha 3, malý úsek Prahy 9 a velmi málo z Prahy 10. Hlavním těžištěm tohoto obvodu je tedy Praha 2 a Praha 3. Dvě městské čtvrti, které začínaly kdysi dávno společně jako Vinohrady, později se rozdělily na Vinohrady I a Vinohrady II., aby ještě po pár letech vznikly na jejich území samostatné Královské Vinohrady a samostatný Žižkov. Vývoj obou obcí byl rozdílný, což je zřejmé z jejich urbanismu, architektury domů a v dřívějších dobách i ze skladby obyvatelstva. Obě městské části jsou možná na první pohled rozdílné, ale zvláště po roce 1989 postupně získávaly mnoho společných rysů: mají nyní podobnou skladbu obyvatel, potýkaly se v určité době s úbytkem počtu dětí a z toho vyplývajícími problémy s nenaplněností školních budov, musejí řešit obdobné problémy s dopravou, udržovat městskou zeleň a zvelebovat ji, dláždit chodníky, udržovat dětská hřiště, či stavět nová pro ty malé a sportoviště pro ty větší děti.
  • Kandidátka: Milena Kozumplíková