Místní sdružení - Nové Město - Vyšehrad

místopředsedové MS NM-V:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Ing. arch. Martin Žižka

pokladník MS NM-V:
Mgr. Milena Soperová

členové rady:
Bc. Lucie Pechová
Ing. František Stádník
Ing. Eva Lakronová