Místní sdružení - Královské Vinohrady 3

místopředsedové MS KV3:
Jaroslav Mikel
Lukáš Hes

pokladník MS KV3 :
Bc. Dagmar Chrištofová

členové rady:
Ivo Karas