Místní sdružení - Královské Vinohrady 2

místopředseda MS KV2:
Ing. arch. Václav Vondrášek

člen rady:
Ing. Michal Bočan