RNDr. Radim Perlín, PhD.

RNDr. Radim Perlín, PhD.

zastupitel MČ Praha 2

články

5. 5. 2016 / www.lidovky.cz / Neviditelný pes Policejní zvůle, nebo jak to vlastně je? 21. 12. 2015 / Neviditelný pes Polemika: Obhajoba pravice 13 . 8. 2015 / Neviditelný pes Proč je takové sucho? další články

Kontaktní informace

KONTAKTNÍ ADRESA náměstí Míru 20/600
Praha 2
12039

životopis

Radim Perlín se narodil roku 1961 v Praze, je ženatý a má dvě dospělé dcery. Po ukončení studia ekonomické geografie na Přírodovědecké fakultě UK nastoupil v roce 1986 do Výzkumného ústavu výstavby a architektury, kde pracoval od roku 1990 jako vedoucí výzkumného týmu. Po zrušení ústavu přešel v r. 1994 zpět na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze na katedru sociální geografie a regionálního rozvoje. Přednáší v magisterském a doktorském studijním programu přednášky zaměřené na regionální rozvoj, územní a strategické plánování a rozvoj venkova. Od roku 2011 je členem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty, kde od r. 2012 vykonává funkci místopředsedy Akademického senátu PřF UK. Od roku 1998 je vědeckým tajemníkem České geografické společnosti. Z titulu této funkce se podílí na řízení Hlavního výboru ČGS a organizaci spolkového života vědecké společnosti. V rámci své odborné činnosti dále pracuje jako šéfredaktor odborného časopisu Informace České geografické společnosti a řídí vydávání elektronického Newslettru ČGS. Je členem redakční rady časopisu European Countryside. Od roku 2004 vede výzkumné projekty zaměřené na rozvoj venkova a na uplatnění možnosti rozvoje veřejné správy na venkově. Vybudoval a vede výzkumné centrum Rural, které působí v rámci domovské katedry. Od roku 2013 koordinátorem zpracování Strategického plánu hl. m. Prahy. Pravidelně publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech a v posledních 3 letech publikoval v prestižních vědeckých časopisech s Impact faktorem. Od roku 1998 pracuje jako komunální politik v rámci městské části Praha 2 jako zastupitel a jako člen výborů a komisí MČ. Od roku 1998 do roku 2010 pracoval jako zastupitel městské části Praha 2, ve volebním období 2010 -2014 byl členem kontrolního výboru MČ Praha 2 a finančního výboru MČ Praha 2 a současně se jako místopředseda účastnil práce redakční rady Novin Praha 2 a jako člen se podílel na práci bezpečnostní komise MČ Praha 2. Pravidelně publikuje také v médiích. Jeho články jsou k dispozici na Neviditelném psu, v elektronickém časopisu Pravý břeh i jinde. Problematice komunální politiky a problémům spojeným s městskou částí Praha 2 se pravidelně věnuje v Novinách Prahy 2, kde prezentuje svoje postoje k rozdílným komunálním tématům.

interview

CO SI MYSLÍM, ŽE SE NA PRAZE 2 ZA POSLEDNÍCH 20 LET ZMĚNILO

Praha 2 zkrásněla, opravily se jednotlivé domy, nádherné jsou dříve opomíjené parky a Praha 2 se stala zase krásným místem k životu. V naší ulici se otevřelo celkem 5 restaurací, hospod a vináren a celkem 4 nové obchody. Každý má kdykoliv možnost kamkoliv zajít. Nejvíce ale obdivuji všechny, kteří přinášejí život do ulic a na náměstí. Krásné společenství na Náplavce okolo farmářských trhů, zajímavé akce na Míráku, na Tyláku malá tržnice. Ještě zbývá oživit Karlák.

DVOJKA A JÁ

Jaké místo na Praze 2 mám nejraději: zahradu Ztracenka a celý prostor albertovských strání i s horní částí Folimanky, poslední „skorodivočinu“ v Praze 2

Co bych změnil na Praze 2: budu podporovat všechny nápady obyvatel, které umožní cítit se na Praze 2 dobře, příjemně, pohodlně a přátelsky

CO MĚ ZAJÍMÁ

Aktivity: člen ODS, zakladatel a člen občanského sdružení Kostelík, vědecký tajemník České geografické společnosti

Zájmy: kamkoliv do světa, jenom ne s cestovkou

Jak nejraději trávím volný čas: na chalupě, na kole, s rodinou

Co považuji za svou nejlepší vlastnost: odmítám stádnost, nepodvolím se  ukřičenému davu

Moje oblíbené jídlo: nejsem vybíravý, cokoliv

Jakou hudbu rád poslouchám: jazz, speciálně swing a blues

Film, na který se rád podívám: filmová klasika 60. let, původní americké westerny, třeba V pravé poledne

Nejoblíbenější kniha nebo autor: Souostroví Gulag – A. Solženicyn nebo Jmenuji se  Ašer Lev - Chaim Potok

Oblíbený citát, krédo: pravda, láska, svoboda

Co mě v poslední době rozesmálo: náš vnouček

Co mě v poslední době rozesmutnilo: někteří novináři – musel jsem kvůli nim odhlásit předplatné Lidovek